ELKOV 52. ELKOV VELKÁ CENA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

pod záštitou primátora města

SILNIČNÍ KRITÉRIUM - JUNIOŘI, KADETI, ŽÁCI, ŽENY s licencí ČSC

Termín

čtvrtek 7. září 2017

Pořadatel

HK – cyklo s.r.o. pod záštitou města Hradec Králové, Elkov Author, Hradecký Cyklo-už z.s., HSK cycling team a Olymp CS MV.

Prezentace

Hradec Králové – prodejna OFTEX Ulrichovo náměstí 762

7. 9. 2016 od 12:00

Kategorie

Mladší žáci (2005 - 2007)

Žáci a žákyně (2003 -2004)

Kadeti a kadetky (2001 - 2002)

Junioři a juniorky (1999 - 2000)

Ženy (1998 a starší)

Trasa

Okruh v délce 1200 m, start a cíl Ulrichovo náměstí, nám Svobody, Tylovo nábřeží, Havlíčkova, Čelakovského, Mánesova, Ulrichovo náměstí.

Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 12:00 hodin až do konce závodu

Délka závodu

Žáci + kadetky - 20 minut + 1 kolo

Kadeti + juniorky - 30 minut + 1 kolo

Junioři + ženy - 40 minut + 1 kolo

Start, cíl

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí

14:00 - Žáci + kadetky

14:30 - Kadeti + juniorky

15:10 - Junioři a ženy

Předběžný program závodu

Dětské kategorie závody základních škol  - 13:00 - 14:00

Žáci a kadetky                                           - 14:00 - 14:25

Kadeti a juniorky                                        - 14:30 - 15:05

Junioři a ženy                                             - 15:10 - 15:50

Hobby cyklisté                                           - 16:00 - 17:00

Muži Elite                                                   - 17:00 - 18:15

Ceny

Věcné ceny pro první tři v každé kategorii + pohár

Přihlášky

Přihlášky přes web www.cyklovysledky.cz do 31. 8. 2017

Startovné zdarma

Pravidla závodu

Závodník dojetý o jedno kolo hlavní skupinou (určuje rozhodčí závodu), je povinen ze závodu odstoupit

Předpis závodu

Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se jede na uzavřeném okruhu bez silničního provozu. Vedoucí závodníků při prezentaci stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu, že závodí na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody vzniklé na sobě, svém majetku a majetku i zdraví druhých. Pořadatelé doporučují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Všichni účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Všichni účastníci startují na náklady vlastní nebo svého klubu. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

Spolupořadatel závodů mládeže – Pavel Černý 602 240 062

 

HK-cyklo s.r.o.

K Rybníku 178
500 11 Hradec Kralove
Czech Republic
IČO: 64826741
zidik.m@icloud.com