52. ELKOV VELKÁ CENA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

pod záštitou primátora města

HOBBY SILNIČNÍ KRITÉRIUM

Termín

čtvrtek 7. září 2017

Pořadatel

HK – cyklo s.r.o. pod záštitou města Hradec Králové, Whirlpool Author, HSK cycling team a Centrum sportu MV ČR.

Prezentace

Hradec Králové –  prodejna OFTEX Ulrichovo náměstí 762    

7. 9. 2017 od 12:00, uzávěrka je 30 minut před startem každé kategorie

Kategorie

Hobby (muži, ženy) ročník 1999 a starší (18 let a více) - NA SILNIČNÍCH KOLECH!!!

Trasa

Okruh v délce 1200 m, start a cíl Ulrichovo náměstí, nám Svobody, Tylovo nábřeží, Havlíčkova, Čelakovského, Mánesova, Ulrichovo náměstí.

Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 12:00 hodin až do konce závodu

Délka závodu

40 minut + 1 kolo

Start, cíl

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí

Předběžný program závodu

Dětské kategorie závody základních škol  - 13:00 - 14:00

Žáci a kadetky                                           - 14:00 - 14:25

Kadeti a juniorky                                        - 14:30 - 15:05

Junioři a ženy                                             - 15:10 - 15:50

Hobby cyklisté                                           - 16:00 - 17:00

Muži Elite                                                   - 17:00 - 18:15

Ceny

Věcné ceny pro první tři nejlepší muže a ženy + věcné ceny za vypsané prémie v průběhu závodu

Přihlášky

Na hobby závod je možné se přihlásit emailem na adrese  zidik.m@icloud.com 

Do přihlášky vždy uvádějte jméno, příjmení, klubovou příslušnost a rok narození.

Uzávěrka přihlášek přes internet je 5. 9. 2017.

Přihlášení bude možné i v místě prezentace.  

Startovné zdarma

Informace

Ředitel Hobby závodu – Miloš Židík – zidik.m@icloud.com, 734 283 820

Pravidla závodu

Závodník dojetý o jedno kolo hlavní skupinou (určuje rozhodčí závodu), je povinen ze závodu odstoupit

Podmínky závodu

Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se jede na uzavřeném okruhu bez silničního provozu. Závodníci při prezentaci stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu, že závodí na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody vzniklé na sobě, svém majetku a majetku i zdraví druhých. Pořadatelé doporučují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

HK-cyklo s.r.o.

K Rybníku 178
500 11 Hradec Kralove
Czech Republic
IČO: 64826741
zidik.m@icloud.com