ELKOV 52. VELKÁ CENA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

pod záštitou primátora města

DĚTSKÉ ZÁVODY

Termín

čtvrtek 7. září 2017

Pořadatel

HK – cyklo s.r.o. pod záštitou města Hradec Králové, Whirlpool Author, HSK cycling team a Centrum sportu MV ČR.

Prezentace

Hradec Králové – oční optika OFTEX na Ulrichově náměstí

7. 9. 2016 od 11:00, uzávěrka je 30 minut před startem prvního závodu

Kategorie

mladší žáci I. - 1. a 2. třídy ZŠ

mladší žákyně I. - 1. a 2. třídy ZŠ

mladší žáci II. - 3. a 4. třídy ZŠ

mladší žákyně II. - 3. a 4. třídy ZŠ

starší žáci I. - 5. a 6. třídy ZŠ

starší žákyně I. - 5. a 6. třídy ZŠ

starší žáci II. - 7. - 9. třídy ZŠ

starší žákyně II. - 7. - 9. třídy ZŠ

Trasa

Okruh v délce 1200 m, start a cíl Ulrichovo náměstí, nám Svobody, Tylovo nábřeží, Havlíčkova, Čelakovského, Mánesova, Ulrichovo náměstí.

Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 12:00 hodin až do konce závodu.

Délka závodu

mladší žáci I. - 1 okruh

mladší žákyně I. - 1 okruh

mladší žáci II. - 2 okruhy

mladší žákyně II. - 2 okruhy

starší žáci I. - 3 okruhy

starší žákyně I. - 3 okruhy

starší žáci II. - 4 okruhy

starší žákyně II. - 4 okruhy

Start, cíl

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí

Předběžný program závodu

Dětské kategorie závody základních škol  - 13:00 - 14:15

Kadeti a kadetky                                        - 14:15 - 15:00

Junioři a juniorky                                        - 15:00 - 16:00

Hobby cyklisté                                           - 16:00 - 17:00

Muži Elite                                                   - 17:00 - 18:15

Ceny

Věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií + odměna pro každého startujícího

Bezprostředně po skončení závodu poslední dětské kategorie proběhne vyhlášení výsledků

Přihlášky

Přihlášení je možné pouze v den konání závodu v kanceláři závodu od 11:00 do 30 minut před prvním závodem. Žáky jednotlivých ZŠ přihlásí hromadně zodpovědný vyučující.

Do přihlášky vždy uvádějte jméno, příjmení, jméno ZŠ a rok narození.

Startovné zdarma

Informace

Ředitel Hobby závodu – Miloš Židík – zidik.m@icloud.com, 734 283 820

Předpis

Účastníci dětských kategorií musí zvládat samostatnou jízdu po okruhu bez asistence a doprovodu.

Jízdní kolo v dobrém technickém stavu dle vlastní volby - silniční, krosové i MTB.

Podmínky závodu

Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se jede na uzavřeném okruhu bez silničního provozu. Závodníci při prezentaci stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu, že závodí na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody vzniklé na sobě, svém majetku a majetku i zdraví druhých. Pořadatelé doporučují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

HK-cyklo s.r.o.

K Rybníku 178
500 11 Hradec Kralove
Czech Republic
IČO: 64826741
zidik.m@icloud.com